Levering:

Kunden får varene kjørt tildørs langs hovedruta, men hvis avstanden er over 1 km til denne må det avtales et møtepunkt.

 Se kjøreruter